Reklamní agentura VICOMT

Reklamní agentura VICOMT

Právě se nacházíte >Úvod
Reklamní agentura VICOMT

Úvod

Každé naše počínání začíná slovem kreativita. Ať děláme cokoli, vždy hledáme cesty, které vedou k novým, originálním nápadům, myšlenkám a konceptům.

Kvalitní vstupy pro plánování zaručují našim klientům profesionální mediální servis.

Pomocí základů postavených na plánování a nákupu médií spojujeme produkty našich klientů s jejich zákazníky tou nejefektivnější komunikační cestou. Naším cílem je plánovat a realizovat vynikající kampaně.

Pro naše klienty zajišťujeme promotion akce určené jak pro zaměstnance (narozeninové nebo vánoční večírky), tak pro novináře (tiskové konference), či pro odběratele klienta (uvádění produktů či služeb na trh).

GRP

NET REACH

čistý zásah do cílové skupiny

Je to počet lidí z cílové skupiny, kteří byli alespoň jednou zasaženi kampaní.

NET REACH

gross rating points, hrubý zásah do cílové skupiny

Určuje počet zásahů reklamní kampaní. Člověk z cílové skupiny je započten tolikrát, kolikrát přišel do styku s reklamní kampaní.

NET REACH

cena za tisíc kontaktů do cílové skupiny


AFINITA

míra vhodnosti kampaně pro určitou cílovou skupinu

Vypočte se jako podíl GRP kampaně pro zvolenou cílovou skupinu /čitatel/ a pro populaci žijící v ČR /jmenovatel/. Hodnota větší než jedna znamená, že kampaň je vhodnější pro zvolenou cílovou skupinu, jejíž GRP je v čitateli.

FREQUENCY

frekvence zásahu

Tento mediální index udává průměrný počet zásahů pro zasažené osoby.