Reklamní agentura VICOMT

Reklamní agentura VICOMT

Reklamní agentura VICOMT
  • MARKET MEDIA LIFESTYLE
  • V České i Slovenské republice projekt Market & Media & Lifestyle - TGI realizuje od roku 1996 společnost MEDIAN s.r.o. Obdobný typ výzkumu se provádí také v dalších 37 zemích světa (USA, Francie, SRN, Ruská federace, Polsko, Maďarsko a další), z nichž celá řada včetně ČR licenčně spolupracuje s britskou výzkumnou společností BMRB, kde tento projekt běží pod značkou TGI (Target Group Index) od roku 1969.
  • Data jsou získávána z jednoho zdroje (single source). V praxi to znamená, že informace o 200 kategoriích výrobků (3000 značek) a služeb (včetně informací o finančnictví a bankovních službách), o 400 médiích (tisk, rozhlas, televize), životním stylu (700 výroků) i sociodemografii, pocházejí od stejného respondenta. MARKET & MEDIA & LIFESTYLE - TGI je výzkumem kontinuálním, s výstupem dat 4 krát ročně.
  • Od roku 2000 je garantován minimální výběrový vzorek 15.000 respondentů. Projekt si klade za cíl pružně reagovat ve spolupráci se stávajícími i potenciálními klienty na nové situace na trhu tak, aby mohl vždy aktuálně poskytovat komplexní informace a zvyšovat pravděpodobnost správného rozhodování v oblasti cíleného marketingu, mediálního plánování a reklamních aktivit.
  • Tento projekt je tedy ve stálém vývoji a reaguje na potřeby uživatelů, zkoumané značky a služby jsou tedy neustále aktualizovány. S jeho pomocí je možné identifikovat žádanou cílovou skupinu (např. uživatelů určité konkrétní bankovní služby) a provést v ní další, doplňující výzkum (tzv. "recontacting").