Reklamní agentura VICOMT

Reklamní agentura VICOMT

Reklamní agentura VICOMT
  • Vyhodnocování kampaní
  • Podstatnou součástí našich služeb je vyhodnocení efektu realizované kampaně. Jen poté lze konstatovat, zda jsme vložené prostředky vhodně investovali. Porovnávat výsledky investice musíme především s přijatými cíli. Zajímavé je často srovnání s konkurenčními mediálními kampaněmi, příp. s průměrnými tržními hodnotami.