Reklamní agentura VICOMT

Reklamní agentura VICOMT

Právě se nacházíte >Služby > Mediální průzkumy > Mediaprojekt
Reklamní agentura VICOMT
  • MEDIAPROJEKT
  • Multimediální výzkum MEDIA PROJEKT 2000 sleduje čtenost hlavních titulů denního tisku a časopisů, poslechovost českých celoplošných, regionálních a lokálních rozhlasových stanic. Od r.2000 je tento projekt realizován Sdružením STEM/MARK - GfK PRAHA - TN Sofres. Zadavatelem projektu je Sdružení komunikačních a mediálních organizací v České republice (SKMO).
  • Výzkum je prováděn technikou osobního standardizovaného rozhovoru tazatele s respondentem. Ročně je dotázáno 30000 respondentů ve věku 12-79 let.
  • Respondenti jsou vybíráni náhodným způsobem (random adress), oporou výběru je kompletní databanka domácností ČR. Šetření probíhá kontinuálně po celý kalendářní rok, terénní sběr dat je organizován do tříměsíčních etap. Výběrový vzorek je konstruován jako reprezentativní podle regionu a velikosti místa bydliště. Díky náhodnému výběru je zabezpečena reprezentativnost i podle dalších sociodemografických identifikací. Převážením je zabezpečena i rovnoměrnost jednotlivých dnů v týdnu.
  • Vedle standardních ukazatelů sledovanosti médií přináší MEDIA PROJEKT uživatelům zcela nový typ informací, které slouží k lepšímu sebepoznání jednotlivých mediálních obcí. Byla posílena oblast ukazatelů životních stylů čtenářů (posluchačů) a základního spotřebního chování mediálních obcí.
  • Výsledky výzkumu jsou publikovány 4x ročně na vzorku 15 000 respondentů vždy za pololetí zpět.