Reklamní agentura VICOMT

Reklamní agentura VICOMT

Reklamní agentura VICOMT
  • Definice cílové skupiny a její segmentace
  • Pomáháme hledat cílovou skupinu. Umíme popsat nákupní zvyklosti cílové skupiny, její spotřebitelské chování. Známe sociodemografii cílové skupiny, její názory na způsob a styl života. To vše je východiskem pro segmentaci cílové skupiny a správné zacílení. Dále hledáme vlastnosti, které vybrané segmenty cílové skupiny odlišují od ostatních.